Kennel Fiona Dania - Opdræt af effektive Engelske pointere til fuglejagt

Privatlivspolitik

Oplysninger om persondata

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for besøgende i forbindelse med besøg på denne hjemmeside.

Oversigt:

1. Generelt
2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt

1. Generelt
Ved brug af denne hjemmeside indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
De primære oplysninger vi indsamler er din e-mail ifm. vores kontaktformular og anonym tracking af  besøgende for it forbedring. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges ikke til andet formål.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i på hjemmesidens system i et år hvorefter de vil blive slettet. 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med markedsføring.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som besøgende ret til at få  bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse.

Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i hjemmesidens IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig. 

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse til Kennel Fiona Dania på https://fionadania.dk/kontakt

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger kan dette ske til

Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Birgit Basballe

Senest revideret: 1-1-21
Næste revision: 1-12-21